Personvernerklæring kurs

Barn med ADHD-lignende atferd i barnehagen

Hovedfokus vil være på: Hvordan barnehagepersonalet kan legge til rette slik at barna opplever trivsel og får en positiv utvikling i samspill med andre barn.

Dato: Onsdag 2. desember 2015 Kl. 09.30 - 15.30
Påmeldingsfrist: 18.11.2015
Målgruppe: Barnehageansatte, PP- rådgivere og spesialpedagoger
Sted: Statped (ikke bruk), Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

I kurset vil vi belyse temaer som forløpere og tidlige kjennetegn på ADHD-lignende atferd; hvordan atferden kan gi seg utrykk i omsorg, lek- og læringssituasjoner. Deltakerne vil bli presentert for ulike case med ADHD-liknende atferd. Hovedfokus vil være på: Hvordan barnehagepersonalet kan legge til rette slik at barna opplever trivsel og får en positiv utvikling i samspill med andre barn.

Kurslederne har skrevet boken Barn med ADHD i barnehagen. Boken kan kjøpes på nettet.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner: Yuliya.Haugland@statped.no og Rita.Tangen@statped.no