Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker
Dato: Torsdag 23. mai kl. 1000 - 1600 og fredag 24. mai kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 13.05.2019
Målgruppe: Lærere, foreldre, PPT-rådgivere og andre fagpersoner til elever med perseptuelle synsvansker.
Sted: Se nærmere informasjon under,
Pris: Det er ingen kursavgift for kursdeltakere som arbeider med elever tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1200 inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1

Kurset vil bli sendt som videokonferanse og følges fra alle Statpeds regioner.

* Velg hvor du vil delta: