Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker
Dato: Torsdag 23. - fredag 24. mai 2019, kl. 1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 06.05.2019
Målgruppe: Lærere, PPT-rådgivere og andre fagpersoner til elever med perseptuelle synsvansker.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for kursdeltakere som arbeider med elever tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1200 inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1

Kurset blir streamet og kan ses flere steder i landet.

Du kan delta på ett av følgende steder: Besøksadressen står i kursomtalen.

* Jeg ønsker å delta på følgende lokasjon: