Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tegnkommunikasjon i taktil modalitet del 2
Dato: Tirsdag 11.juni 2019 og onsdag 12.juni fra kl.10.00 til kl.15.00
Påmeldingsfrist: 28.05.2019
Målgruppe: Alle som kommuniserer med mennsker som har behov for taktil støtte i kommunikasjonen. Foresatte/familie, nærpersoner, barnehage- og skolepersonell, ansatte i bolig/avlastning, dagsentre, helsepersonell
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: kr 600,- pr dag. Kurset er gratis for de som arbeider i forhold til brukere som er tilmeldt Statped. Det må da spesifiseres i feltet for kommentarer at det ikke skal sendes faktura.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs