Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 3: Meningsdannelse
Dato: Torsdag 5. desember 2019, kl. 1000 - fredag 6. desember 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 22.11.2019
Målgruppe: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, idrettsforeninger og generelt alle som jobber med eller er pårørende til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov og multifunksjonshemming, kombinerte sansetap eller medfødt døvblindhet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped.
Dette kurset er blitt avlyst.

Personvernerklæring kurs