Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4. trinn og deres foresatte.
Dato: Tirsdag 14.mai 2019 kl.10:00 til onsdag 15.mai kl.14:00
Påmeldingsfrist: 07.04.2019
Målgruppe: Elever på 4.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad. Alle deltakerne meldes på eget påmeldingsskjema!
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1

Denne påmeldingen gjelder:

* Elev eller foresatt?

* Ønsker overnatting?