Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging
Dato: Onsdag 16. oktober 2019, kl. 1000 - 1530
Påmeldingsfrist: 10.10.2019
Målgruppe: PP-rådgivere, lærere, spesialpedagoger, logopeder, BUP og helsesøstre.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs