Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år
Dato: 16. - 18. oktober 2019 - alle dager kl. 0900-1530.
Påmeldingsfrist: 30.09.2019
Målgruppe: Ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PPT-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.

 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1.200,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs