Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT
Dato: Tirsdag 3. mars fra kl 12:00 til torsdag 5. mars kl 14:00.
Påmeldingsfrist: 20.01.2020
Målgruppe: Kurset er for elever i grunnskolen som primært bruker norsk talespråk, deres foresatte, lærere og ansatte i PPT.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs