Påmelding til kurs/konferanse

Navn: AVLYST/ UTSATT PGA KORONAVIRUS Kurs for elever på 1. - 4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT
Dato: Onsdag 15. april fra kl 12:00 til fredag 17. april kl. 14:00.
Påmeldingsfrist: 07.01.2020
Målgruppe: Kurset er for elever i grunnskolen som primært bruker norsk talespråk, deres foresatte, lærere og ansatte i PPT.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs