Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Norsk med tegnstøtte og visuell tilrettelegging - for pedagogisk personale
Dato: 1. samling 22. - 23.oktober 2019. 2. samling 27. - 28. november 2019 kl. 10.00 - 14.30 alle dager
Påmeldingsfrist: 09.10.2019
Målgruppe: Personale i barnehage og barnetrinn i skole, samt PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Pris kr 600.- per dag dersom bruker ( barn/elev) ikke er tilmeldt Statped. Kurset er gratis for deltakere som arbeider med brukere som får tjenester fra Statped. Ta kontakt for å få tilsendt kode som benyttes som betaling for deltagere som har brukere tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs