Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3
Dato: 19. - 20. mars (trinn 1), 16. - 17. april (trinn 2) og 7. - 8. mai (trinn 3) 2020
Påmeldingsfrist: 06.02.2020
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 3.600,- inklusive enkel lunsj og kaffe/te. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped, og som har fått kurskode.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2