Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Afasidagene 2019
Dato: Torsdag 21. november 2019 kl. 1000 - 1600 og fredag 22. november 2019 kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 07.11.2019
Målgruppe: Logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer med afasi. Kurset er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Deltakelse på Hovseter i Oslo: Kr 1200 (inkl. lunsj) for begge dager. Deltakelse på videooverføring: Kr 1000 (inkl. lunsj) for begge dager. Logopedistudenter: Kr 500 (inkl. lunsj) for begge dager. Gjelder de 20 første studentene som melder seg på. Eventuell avbestilling etter 21.10.2019 blir fakturert med kr 500.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1

* Jeg vil delta i Oslo (kr 1200). Studenter eller de som ikke skal delta i Oslo må velge "nei" her for å få riktig pris.

Hvis du ikke kan delta i Oslo kan du delta på videooverføring på et av følgende steder:

Jeg ønsker å delta på videoovering på følgende lokasjon (kr 1.000):

* Jeg er student (studentpris kr 500) og ønsker å delta i:

OBS! Du skal motta en bekreftelse per mail straks din påmelding er fullført og sendt.