Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Afasidagene 2019
Dato: Torsdag 21. november 2019 kl. 1000 - 1600 og fredag 22. november 2019 kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 21.10.2019
Målgruppe: Logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer med afasi. Kurset er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Deltakelse på Hovseter i Oslo: Kr 1200 (inkl. lunsj) for begge dager. Deltakelse på videooverføring: Kr 1000 (inkl. lunsj) for begge dager. Logopedistudenter: Kr 500 (inkl. lunsj) for begge dager. Gjelder de 20 første studentene som melder seg på. Eventuell avbestilling etter 21.10.2019 blir fakturert med kr 500.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1

* Jeg vil delta i Oslo (kr 1200) Studenter må velge "nei" her for å få riktig pris.

Hvis du ikke kan delta i Oslo kan du delta på videooverføring på et av følgende steder:

Jeg ønsker å delta på videoovering på følgende lokasjon (kr 1.000):

* Jeg er student (studentpris kr 500) og ønsker å delta i:

OBS! Du skal motta en bekreftelse per mail straks din påmelding er fullført og sendt.