Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 2: Sosial utvikling og deltakelse
Dato: Tirsdag 11. februar 2020, kl 900 til kl. 1500
Påmeldingsfrist: 21.01.2020
Målgruppe:
  • Foreldre til barn som bruker høreapparater eller CI
  • Foreldre til barn med ensidig hørselstap
  • Foreldre til barn med andre hørselsutfordringer, f.eks. hyppige mellomørevansker

Sted: Statped vest, Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis, Bergen
Pris: Kurset er gratis for foreldre
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1

Kurset blir videooverført og kan ses på flere av Statpeds lokasjoner.

* Jeg ønsker å delta på følgende lokasjon:
I stedet for ovennevnte valg ønsker jeg å delta på et PPT-kontor (etter avtale). Skriv her hvilket.