Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 1: Kommunikasjon
Dato: Onsdag 6. november 2019 kl. 0900 til kl. 1500
Påmeldingsfrist: 23.10.2019
Målgruppe:
  • Foreldre til barn som bruker høreapparater eller CI
  • Foreldre til barn med ensidig hørselstap
  • Foreldre til barn med andre hørselsutfordringer, f.eks. hyppige mellomørevansker

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis for foreldre
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1

Kurset blir videooverført og kan ses på flere av Statpeds lokasjoner.

* Jeg ønsker å delta på følgende lokasjon:
I stedet for ovennevnte valg ønsker jeg å delta på et PPT-kontor (etter avtale). Skriv her hvilket.