Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Utsatt/avlyst grunnet korona - Pedagogiske fagdager 2020
Dato: Onsdag 22. april - torsdag 23. april 2020. Konferansen starter kl. 0900 første dag og avsluttes kl. 1400 siste dag.
Påmeldingsfrist: 15.03.2020
Målgruppe: Samiske pedagoger i hele Sapmi, ansatte i PPT, andre interesserte
Sted: Diehtosiida/Vitenskapsbygget, Hannoluhkka, 9520 Kautokeino
Pris: kr. 500,- for hele konferansen
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1

Valg av paralleller (velg en parallell i hver bolk)

* Onsdag 22. april, kl. 1430
* Onsdag 22.april, kl. 1515
* Torsdag 23. april, kl 10.30
* Torsdag 23. april, kl 1300
Deltakelse på middag 22. april, kr 395,- (bindende påmelding)
* Deltar på middag