Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 1.-2.trinn - veke 7
Dato: Onsdag 12. februar 2020, kl. 1000 - fredag 14. februar 2020, kl. 1300
Påmeldingsfrist: 15.01.2020
Målgruppe: Høyrslehemma elevar på 1.-2.trinn
Sted: Statped vest, Nattland oppveksttun, Merkurveien 30, 5098 Bergen
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1 - (kontaktperson)

Skoleinformasjon

Nåværende skole
Eventuell ny skole etter sommerferien (gjelder spesielt 7.trinn)

Overnatting for dem som bor utenbys