Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 6.trinn - veke 10
Dato: Onsdag 4. mars 2020, kl. 1000 - fredag 6. mars 2020, kl.1300
Påmeldingsfrist: 12.02.2020
Målgruppe: Høyrslehemma elevar på 6.trinn
Sted: Statped vest, Nattland oppveksttun, Merkurveien 30, 5098 Bergen
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1 - (kontaktperson)

Skoleinformasjon

Nåværende skole
Eventuell ny skole etter sommerferien (gjelder spesielt 7.trinn)

Overnatting for dem som bor utenbys