Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 5.trinn - veke 16
Dato: Onsdag 15. april 2020, kl. 1000 - fredag 17. april 2020, kl. 1300
Påmeldingsfrist: 18.03.2020
Målgruppe: Høyrslehemma elevar på 5.trinn
Sted: Statped vest, Nattland oppveksttun, Merkurveien 30, 5098 Bergen
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1 - (kontaktperson)

Skoleinformasjon

Nåværende skole
Eventuell ny skole etter sommerferien (gjelder spesielt 7.trinn)

Overnatting for dem som bor utenbys