Påmelding til kurs/konferanse

Navn: PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet
Dato: Onsdag 27.november 2019, kl.1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 18.11.2019
Målgruppe: Logopeder, spesialpedagoger og lærere som arbeider med leseopplæring.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs