Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting
Dato: Torsdag, 3. oktober 2019 kl. 0930-1600.
Påmeldingsfrist: 30.09.2019
Målgruppe: Pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting. Kurset kan også vere aktuelt for PPT og skuleleiarar, rådgjevarar og anna personale i skulen.
Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane, Steinavegen 12, 6800 Førde
Pris: Kurset er gratis. Ta med matpakke.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs