Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen)
Dato: Onsdag 9.oktober og fredag 8.november 2019. Begge dager kl. 1000 - 1500.
Påmeldingsfrist: 02.10.2019
Målgruppe: Spesialpedagoger, kontaktlærere med lesesvake elever i klassen, leseveiledere og deltakere fra PPT som ønsker å bistå skolen i arbeid med å tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.200,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs