Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-10. trinn i Hedmark og Oppland
Dato: Høsten 2019, selvstudie og webinar + oppmøte på Gjøvik 17. oktober 2019 (se nærmere info)
Påmeldingsfrist: 23.09.2019
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelse, spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale, PPT
Sted: Statped sørøst, Studievegen 5, 2815 Gjøvik
Pris: Kr 600,-. Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med elever tilmeldt Statped ved bruk av kurskode. Kurskode fås ved henvendelse til kurs@statped.no.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs