Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10.trinn. Østfold, Akershus, Oslo
Dato: Høsten 2019, selvstudie + oppmøte i Oslo 23. oktober 2019 (se nærmere info)
Påmeldingsfrist: 25.09.2019
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelse, spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale, PPT
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,-. Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med elever tilmeldt Statped ved bruk av kurskode. Kurskode fås ved henvendelse til kurs@statped.no.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs