Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Elevkurs for elever på 8. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte
Dato: Onsdag 27.november 2019 kl.11:00 til fredag 29.november kl. 12:00
Påmeldingsfrist: 06.11.2019
Målgruppe: Elever på 8.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.

I påmeldingsskjema er det viktig at du registrere hver person som kommer. Deltager 1 (kontaktperson) er deg selv, så legger du til elev (legg til ny deltager) og evnt en foresatt til, dersom det er aktuelt». 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1 - (kontaktperson)

Denne påmeldingen gjelder:

* Elev eller foresatt?
I hvilket klassetrinn går eleven?

Overnatting fra 27.-29.november 2019

* Ønsker dere middag etter kursdagene?
* Ønsker dere lunsj siste kursdag?