Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Elevkurs for elever på 6. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte
Dato: Onsdag 15.januar 2020 kl. 11:00- fredag 17.januar kl. 13:00
Påmeldingsfrist: 20.12.2019
Målgruppe: Elever på 6. trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med en ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Kryss av for ønsket middag etter kursdagene og lunsj siste dag (lunsj de andre dagene er automatisk inkludert).
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1 - (kontaktperson)

Klassetrinn

Overnatting

* Ønsker overnatting fra 15.januar 2020 til 16.januar 2020:
* Ønsker overnatting fra 16.januar 2020 til 17.januar 2020:

Lunsj og middag

* Middag etter kursdagene?
* Lunsj siste kursdag?

Tolk

* Behov for tolk?