Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Når talespråket mangler - e-læring og opplæringspakker
Dato: Tirsdag 17. september 2019, kl. 1200 - 1400
Påmeldingsfrist: 12.09.2019
Målgruppe: Brukere, foreldre og pårørende, ansatte i barnehage, skole, videregående, voksenopplæring og PPT. Arrangementet er åpent for alle.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs