Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Avlyst/utsatt grunnet Korona: 5.-trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt
Dato: Tirsdag 10. mars 2020, kl. 1100 - torsdag 12. mars 2020, kl.1500
Påmeldingsfrist: 28.01.2020
Målgruppe: Kurset er for elever som er svaksynte og går på 5.trinn, deres foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale. Alle tre parter må delta.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs