Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for elever på 2. trinn som bruker punktskrift
Dato: Tirsdag 21. januar 2020 kl. 1000 - torsdag 23. januar 2020 kl. 1400
Påmeldingsfrist: 13.12.2019
Målgruppe: Kurset er for elever på 2. trinn som bruker punktskrift i opplæringen, foreldre/foresatte og skolens personale. Alle tre parter må delta.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og opphold for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1 - (kontaktperson)

Skolens navn og kommune
* Ønskes overnatting 21. - 23. januar?