Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Avlyst/utsatt grunnet Korona: Kurs for elever på 4. - 5. trinn som bruker punktskrift
Dato: Tirsdag 17.mars 2020 kl. 1200 - fredag 20. mars 2020 kl. 1200
Påmeldingsfrist: 07.01.2020
Målgruppe: Elever på 4. - 5. trinn som bruker punktskrift, foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og losji for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs