Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3
Dato: Torsdag 5. november 2020, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 28.10.2020
Målgruppe: Pedagoger, psykologer og andre med formell testkompetanse på masternivå.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.500,- inkl. enkel lunsj
NB! Kurset er fulltegnet. Du blir satt på venteliste hvis du melder deg på.

Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1 - Venteliste
Deltager 2 - Venteliste