Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3
Dato: Fredag 15. mai 2020, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 07.05.2020
Målgruppe: Pedagoger, psykologer og andre med formell testkompetanse på masternivå.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.500,- inkl. enkel lunsj
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2