Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet
Dato: Tirsdag 25. februar - fredag 28. februar 2020
Påmeldingsfrist: 31.01.2020
Målgruppe: Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1