Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Medbestemmelse, deltakelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming. Eksempler på godt arbeid og gode løsninger
Dato: Torsdag 12. mars kl. 10.00 - fredag 13. mars kl. 15.15
Påmeldingsfrist: 25.02.2020
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole, PPT, habiliteringstjeneste, foreldre og andre ansatte som jobber med mennesker med multifunksjonshemming
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: 1200, lunsj inkludert
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1