Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Regionalt fagtorg 2021 - Innlandet
Dato: Torsdag 28. oktober 2021, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 14.10.2021
Målgruppe: Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Sted: Scandic Lillehammer Hotel, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer
Pris: Gratis (inkl. enkel lunsj)
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1

Jeg har behov for:

Jeg kommer fra følgende kommune/fylkeskommune:

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev om fremtidige konferanser
*