Påmelding til kurs/konferanse

Namn: Kurs for elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette
Dato: Torsdag 26. november 2020, kl. 0900 - kl. 1330
Påmeldingsfrist: 12.11.2020
Målgruppe: Elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette. 
Stad: På din PC, iPad eller mobil
Pris: Kurset er gratis.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1 - (kontaktperson)

* Behov for tolk?
Hvis ja - i hvilket språk?

Vel to studieretningar som er mest aktuell for eleven:

* 1. VAL: Studiespesialiserande utdanningsprogram
* Yrkesfaglege utdanningsprogram
* Tilrettelagd opplæring
* 2. VAL: Studiespesialiserande utdanningsprogram
* Yrkessfaglege utdanningsprogram
* Tilrettelagd opplæring