Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Webinar for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år
Dato: Onsdag 14. oktober 2020
Påmeldingsfrist: 11.10.2020
Målgruppe: Ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PPT-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs