Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Happy apping-iPad i arbeid med sosial kompetanse
Dato: 19.11.2020 Kl. 14:30 - 15:30
Påmeldingsfrist: 18.11.2020
Målgruppe: Kurset er rettet mot pedagoger i barnehage, skole og PPT.
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Webinaret er gratis
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2