Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for personale - Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker
Dato: 09.02.2021 Kl.10.00-13.00
Påmeldingsfrist: 29.01.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole, spesialpedagoger, PPT-rådgivere og andre aktuelle fagpersoner som jobber med barn med nedsatt syn og sammensatte vansker.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs