Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Statpedkonferansen 2021
Dato: Tirsdag 23. mars 2021, kl. 0900 - onsdag 24. mars 2021, kl. 1530
Påmeldingsfrist: 17.02.2021
Målgruppe: Pedagoger, spesialpedagoger, PPT, UH-sektor og andre som jobber i oppvekstsektor i laget rundt barnet. 
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen – The Qube
Pris: Kr 1800,- for to dager og kr 1000,- for én enkelt dag. Eventuell overnatting og middag kommer i tillegg.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1

DELTAKELSE

* Jeg ønsker å delta:

MIDDAG

* Jeg ønsker middag tirsdag 23. mars, kr 600 (er ikke inkludert i konferanseavgiften)

VALG AV PARALLELLE SESJONER/WORKSHOPS TIRSDAG 23. MARS - SE PROGRAM

* Kl. 1400 - 1430
* Kl. 1445- 1515
* Kl. 1530 - 1610

VALG AV PARALLELLE SESJONER/WORKSHOPS ONSDAG 24. MARS - SE PROGRAM

* Kl. 1300 - 1320

JEG HAR BEHOV FOR:

NB! Påmeldingen er bindende etter 17. februar.

Innbetalt konferanseavgift vil ikke bli refundert ved avmelding etter denne dato.

Jeg samtykker til at Statped kan sende meg e-postvarsel om kommende års konferanser
*