Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3
Dato: 11.-12.januar. mars, 8.-9.februar og 19.-20.mai 2022. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.
Påmeldingsfrist: 06.01.2022
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1800,- Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped, og som har fått kurskode.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.