Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3
Dato: 11.-12.januar. mars, 8.-9.februar og 19.-20.mai 2022. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.
Påmeldingsfrist: 15.12.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1800,- Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped, og som har fått kurskode.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2