Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Fjernundervisning i tegnspråk skoleåret 2021 - 2022
Dato: Skoleåret 2021 - 2022 ( 01.08.2021 - 30.06.2022 )
Påmeldingsfrist: 01.05.2022
Målgruppe: Skoler som har elever som deltar i  fjernundervisning i tegnspråk
Sted: Videokonferanse, På din PC, nettbrett eller mobil – Ingen
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.

Deltager 1 - (kontaktperson)

Skolens navn og kommune
Navn på kontaktperson i skoleadministrasjonen
Navn på skolens ansvarlige for IT/Tekn.utstyr
Kontaktinformasjon (navn og e-post) til kommunens ansvarlige for IT/Teknisk utstyr