Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1
Dato: Når som helst mellom 4. august og 30. november 2021
Påmeldingsfrist: 15.11.2021
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterk synssvekkelse.
Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2