Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1
Dato: Når som helst mellom 4. august og 31. desember 2021
Påmeldingsfrist: 15.12.2021
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterk synssvekkelse.
Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.