Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for elever på 8. - 10. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT
Dato: Tirsdag 30.november fra kl 12:00 til torsdag 2. desember kl 12:00.
Påmeldingsfrist: 15.11.2021
Målgruppe: Kurset er for elever i grunnskolen som primært bruker norsk talespråk, deres foresatte, lærere og ansatte i PPT.
Sted: Quality Hotel Panorama, Ivar Lykkes veg 1 A, 7075 Tiller, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Deltager 1 - (kontaktperson)

Opplysning om eleven

Overnatting

Reise og oppholdsinformasjon deltaker 1
* Ønskes overnatting?

Reise og oppholdsinformasjon deltaker 2

For pedagoger

Påmeldte pedagoges bes oppgi arbeidssted