Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Synsnedsettelse og autisme - del 2
Dato: Torsdag 11. november 2021, kl. 0900 - 1300
Påmeldingsfrist: 08.11.2021
Målgruppe: Pedagoger i grunnskolen, vidergående- og voksenopplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser eller autismelignende vansker. Kurset er også aktuelt for spes.ped-koordinatorer, sosiallærere, fagarbeidere, SFO-personale og PPT
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Webinaret er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs