Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3
Dato: Fredag 12. november 2021, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 01.11.2021
Målgruppe: Pedagoger, psykologer og andre med formell testkompetanse på masternivå
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1500,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs