Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kurs for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år, del 2
Dato: Tirsdag 9. november - onsdag 10. november 2021, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 27.10.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PPT-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs