Påmelding til kurs/konferanse

Namn: Kurs for elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette
Dato: Onsdag 3.november og torsdag 4.november 2021 kl. 0900 - kl. 1330
Påmeldingsfrist: 27.10.2021
Målgruppe: Elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette. 
Stad: Nordahl Grieg videregående skole, Steinsvikvegen 430, 5239 RÅDAL
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har gått ut.

Personvernerklæring kurs

Deltakar 1 - (kontaktperson)

* Behov for tolk?
Hvis ja - i hvilket språk?
Overnatting og transport
* Behov for overnatting på hotell 2.november?
* Behov for overnatting på hotell 3.november?
* Trenger du trasnport til og fra hotell?

Vel to studieretningar som er mest aktuell for eleven:

* 1. VAL: Studiespesialiserande utdanningsprogram
* Yrkesfaglege utdanningsprogram
* Tilrettelagd opplæring.
* 2. VAL: Studiespesialiserande utdanningsprogram
* Yrkessfaglege utdanningsprogram
* Tilrettelagd opplæring