Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3
Dato: 17.-18. mars, 21.-22.april og 19.-20.mai 2022. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.
Påmeldingsfrist: 10.02.2022
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 3600,- Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped, og som har fått kurskode.
Personvernerklæring kurs

Bestiller

Deltager 1
Deltager 2