Påmelding til kurs/konferanse

Navn: 1. gang: Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 3
Dato: Tirsdag 29. november 2022 - onsdag 30. november 2022 . Se tidspunkt for samlingene ved å trykke på lenken lenger ned.
Påmeldingsfrist: 11.11.2022
Målgruppe: Ansatte i PPT, ansatte i BUP, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, vernepleiere, barnehagelærere, lærere i småskolen (1.-3. klasse), ansatte i skolefritidsordningen (SFO), studenter og barne- og ungdomsarbeidere.

Ansatte i skolehelsetjenesten, helsesykepleiere og ansatte i barnevernstjenesten som arbeider med barn med autisme vil også ha utbytte av modul 1.

Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- . Kurset er gratis for studenter og for kommuner som allerede søkt lignende tjenester fra Statped.
NB! Kurset er fulltegnet. Du blir satt på venteliste hvis du melder deg på.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.

Bestiller

Deltager 1 - Venteliste
Deltager 2 - Venteliste