Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Afasidagene 2022
Dato: Torsdag 10. november 2022, kl. 1000-1600 - fredag 11. november 2022, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 28.10.2022
Målgruppe: Logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer med afasi. Kurset er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Fysisk deltakelse på Hovseter i Oslo: Kr 1.200, studenter kr 600. Digital deltakelse: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.

Deltager 1

Kryss av for kun ett av de fire alternativene nedenfor:

Type deltakelse (gjelder ikke studenter)

Type deltakelse for studenter
Påmeldingen gjelder for begge dager. Det er ikke mulig å melde seg på kun én dag.