Påmelding til kurs/konferanse

Navn: Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser
Dato: Torsdag 27. oktober 2022 Kl. 09.00 til kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 28.09.2022
Målgruppe: Personer med opplæringsansvar i kroppsøving for elever med synsnedsettelser, assistenter, PPt og SFO-personale.

Kurset omfatter elever som er blinde og svaksynte i grunnskole og videregående skole.

Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Personvernerklæring kurs

Vi vil også bruke e-postadressene til å sende ut en evaluering av kurset, men som er frivillig å svare på.